FERDA EFE GÜNEL

Kağıt üzeri sulu boya, 23x18 cm, Çerçeveli

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı'na (TOBAV) BAĞIŞLANACAKTIR.