SERAP ETİKE

Tuval üzeri karışık teknik, 40x40 cm, Çerçeveli

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı'na (TOBAV) BAĞIŞLANACAKTIR.