ÖZCAN ALLAHVERDİ

Prestuval üzeri yağlı boya, 15x20 cm, Çerçeveli