NİHAT EVREN DERMAN Click for Artist Information

Ortaköy'den Boğaziçi'ne Bakış, Tuval üzeri yağlı boya, 25x30 cm, Çerçeveli

NİHAT EVREN DERMAN

NİHAT EVREN DERMAN

     1981 yılında İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına babası Ressam Hüseyin Cahit Derman’ın yanında başladı. 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nü başarı bursu ile bitirdi.
     Sanatçı 2001-2008 yılları arasında Özdemir Altan, Ergin İnan, Mustafa Ata ve Zahit Büyükişleyen atölyelerinde çalıştı. 2008 yılında italya ve Fransa'da mesleki araştırma ve incelemelerde bulundu.
     Derman, yapıtlarında İstanbul'un yalnızca karakteristik yüzünü değil, bilinmeyen mekanlarını, şehir-klasik otomobil-alacakaranlık temaları ile
tuvallerinde bir araya getirmektedir. Çağdaş romantik sanat akımının temsilcilerinden olan Derman, klasik desen ve modern renk anlayışını resimlerinde bir araya getirerek eklektik yöntem ile kompozisyonlar kurgulamaktadır.
     Sanatçının resimlerinde mekan-figür ilişkisi dikkat çekmektedir. Figüratif kompozisyonları tercih etmesine karşın, mekan duygusu ön planda görülür. Sanatçının resimleri imgesel kurguya sahiptir, ele alınan mekanlar belgesel niteliktedir.
     Sanatçının yapıtları yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer almaktadır. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Derman'ın serigrafi, litografi, gravür, fotoğraf, seramik, heykel ve iç mimari çalışmaları bulunmaktadır.