GÜNDÜZ KARUL

Tuval üzeri yağlı boya, 50x40 cm, Çerçeveli