FEHİM HUSKOVİC

Kağıt üzeri yağlı boya, 17x12 cm, Çerçeveli