HASAN PEKMEZCİ

Tuval üzeri karışık teknik, 40x40 cm, Çerçevesiz

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı'na (TOBAV) BAĞIŞLANACAKTIR.