ESİN SEYREK

Tuval üzeri karışık teknik, 43x43 cm, Çerçevesiz

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı'na (TOBAV) BAĞIŞLANACAKTIR.