FEHİM HUSKOVİC

Kağıt üzeri yağlı boya, 13x18 cm, Çerçeveli