PINAR KUSEYRİ Click for Artist Information

Tuval üzeri karışık teknik, 25x25 cm, Çerçeveli

PINAR KUSEYRİ

Sanatçı, küçük yaşlarda halı ve kilim motifleri çizmeye başlamıştır. İlk ve orta eğitiminin ardından, ekonomi eğitimi almış ve kurumsal firmalarda çalışmıştır. 2001 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesi hocalarından, desen dersleri alarak kendini sanatsal olarak daha da geliştirmeye başlamıştır. Daha sonra pastel, suluboya, akrilik ve yağlıboya çalışmalarında bulunmuştur. 2009 yılında Japon Resim Sanatı, Sumi-e derslerine başlamış olup, en üst Dan(kur)’ı bitirip, öğretmenlik yapmıştır. Kendi atölyesinde ders vermeye devam etmektedir. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar bölümünde, Yüksek Lisans yapmakta olup, tez yazmaktadır. Litografi, doğal kağıt yapımı, ecoprint baskı, seramik, heykel, cam füzyon, ahşap baskı, fotoğraf ve sanat tarihi eğitimleri almıştır. Prof. Dr. Marcus Graf’ın Sanat Tarihi seminerlerine katılmıştır. Kişisel ve Karma birçok sergiye katılmıştır. Sanat tarihinde önemli yere sahip hocalarla beraber, uluslararası çalıştaylara ve uluslararası sergilere katılmış ve katılmaktadır. Çalışmalarına İstanbul ve Bodrum’daki atölyelerinde devam etmektedir.