MİHAİL LİPOVSHİİ

Kağıt üzeri pastel, 65x45 cm, Çerçeveli, BAĞIŞ ESERİDİR