MUHAMMED ORUÇOV

Tuval üzeri yağlı boya, 25x60 cm, Çerçeveli