GÜLER GENÇ EROL

Prestuval üzeri yağlı boya, 25x20 cm, Çerçeveli