DURMUŞ ALİ AKÇA

Prestuval üzeri yağlı boya, 24x18 cm, Çerçeveli