AĞIT UĞUR ULUDAĞ

Tuval üzeri yağlı boya, 40x40 cm, Çerçevesiz