MEHMET TURHAN SAVAŞ

Prestuval üzeri yağlı boya, 75x38 cm, Çerçeveli