ALEKSANDR UGLOV

Prestuval üzeri yağlı boya, 22x22 cm, Çerçeveli