AĞIT UĞUR ULUDAĞ

Tuval üzeri yağlı boya, 25x25 cm, Çerçeveli